VISKAS NAMAMS

Pirk pigiau, gyvenk gražiau!

Heart
User
Krepselis

Sąlygos ir taisyklės

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės viskasnamams.com (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

Bendrosios nuostatos

Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

 1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
 2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
 3. Visi juridiniai asmenys;
 4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Prekių kainos bei skelbiamos akcijos, esančios Pardavėjo fizinėse parduotuvėse ( PC „Viskas namams“ Lyros 13, Šiauliai bei PC „Viskas namams“ Pramonės 23D, Šiauliai) gali skirtis nuo pateiktų el.parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.

Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia ant mygtuko Į KREPŠELĮ. Tada pirkinys atsidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dešinėje pusėje viršuje. Puslapyje APMOKĖJIMAS Pirkėjas turi užpildyti kontaktinę informaciją, pasirinkti prekių pristatymo/atsiėmimo,apmokėjimo būdus bei sutikti su sąlygomis ir taisyklėmis. Po apmokėjimo patvirtinimo Pirkėjas tolimesnę informaciją gaus jo nurodytais kontaktais. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 1. Pirkdamas viskasnamams.com parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
 2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. El.parduotuvė viskasnamams.com nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
 4. Daugiau informacijos skaitykite https://viskasnamams.com/privatumo-politika/ .
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 1. Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
 2. Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 3. Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
 4. Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.
PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
 2. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 4. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 5. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.
PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
 2. Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 4. Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.
 5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
 7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
PREKIŲ PRISTATYMAS BEI ATSIĖMIMO TVARKA

Prekes Pirkėjas atsiima pardavėjo fizinėse parduotuvėse ( PC „Viskas namams“ Lyros 13, Šiauliai bei PC „Viskas namams“ Pramonės 23D, Šiauliai) arba Pirkėjui pageidaujant, prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

Pristatant prekes kliento nurodytu adresu. Prekių pristatymui į Kuršių Neriją taikoma atskira kainodara. Pristatymo kaina priklauso nuo bendro prekių svorio. Galutinė pristatymo kaina nurodoma puslapyje APMOKĖJIMAS.

PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS
 1. Pinigų grąžinimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 2. Transportavimo išlaidas, reikalingas prekių grąžinimui įvykdyti, Pirkėjas įsipareigoja padengti savo lėšomis.
 3. Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų į pradinę Pirkėjo sąskaitą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
 2. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 3. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu info@viskasnamams.com.
viskasnamams viskas namams viskasnamams.com

PRISTATYMAS

per 1-3 d.d.

viskasnamams viskas namams viskasnamams.com

SAUGUS

apsipirkimas

viskasnamams viskas namams viskasnamams.com

PREKINIAI

ženklai